Notes
اسم الإشارة والاسم الموصول Lughatul Quran (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 4
CHP اسم االشارة/اسم املوصول
What you will learn

Tajuk ini akan menerangkan kepada para pelajar berkaitan isim isyarah dan isim mausul. Isim Isyarah terbahagi kepada dua iaitu isim isyarah yang dekat dan isim isyarah yang jauh. Tajuk ini akan merangkumi isim isyarah dan isim mausul bagi mufrad sahaja.
https://osem.me/lesson/7018 copied!