Question & notes
الضمائر Lughatul Quran (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 4
CHP الضمائر
What you will learn

Tajuk ini akan menerangkan kepada pelajar berkaitan al-dhamair atau kata ganti nama. Tajuk ini merangkumi enam al-dhamair sahaja iaitu
(هو/ هما/ هم/ هي/ هما/ هن )
https://osem.me/lesson/6994 copied!