Notes
MEYAKINI HARI KEBANGKITAN Pendidikan Islam PT3 Tingkatan 3
CHP Al-quran (Tilawah)
What you will learn

Dalam bab ini, murid akan memperolehi ilmu mengenai hari kebangkitan selepas kematian dan meyakini bahawa hari kebangkitan itu wujud. Dalam topik ini juga murid akan mempelajari bukti, perbandingan, cara dan pengajaran ayat mengenai hari kebangkitan.
https://osem.me/lesson/6971/MEYAKINI-HARI-KEBANGKITAN copied!