Question & notes
Peraturan Bilik Sains Sains UPSR Darjah 1
CHP Peraturan bilik sains
What you will learn

Topik ini membantu pelajar memahami peraturan- peraturan di Bilik Sains yang perlu dipatuhi dan dilarang. Tujuan utama mematuhi peraturan ini supaya keselamatan pelajar semasa berada di Bilik Sains sentiasa terjamin semasa menjalankan penyiasatan. Turut disertakan soalan kuiz yang menguji kefahaman pelajar tentang topik ini. Selamat mencuba!
https://osem.me/lesson/6964/Peraturan-Bilik-Sains copied!