Question & notes
Sekatan Perdagangan Antarabangsa Ekonomi SPM Tingkatan 4
What you will learn

Pelajar mampu untuk memahami mengapa sekatan perdagangan antarabangsa dikenakan keatas sesuatu barang atau negara bagi menjamin kepentingan ekonomi tidak tergugat apabila selesai mempelajari topik ini.
https://osem.me/lesson/6953/Sekatan-Perdagangan-Antarabangsa copied!