Question & notes
SISTEM FIZIKAL BUMI Geografi PT3 Tingkatan 1
CHP Bentuk Muka Bumi dan Saliran
What you will learn

Bahagian ini akan menerangkan sistem fizikal bumi yang terdiri daripada empat komponen.
https://osem.me/lesson/6847/SISTEM-FIZIKAL-BUMI copied!