Question & notes
KESAN-KESAN PEMBUANGAN SISA DOMESTIK DI MALAYSIA Geografi PT3 Tingkatan 1
CHP Isu dan Pengurusan Alam Sekitar
What you will learn

Bahagian ini akan menerangkan berkaitan kesan pembuangan sisa domestik terhadap alam sekitar.
https://osem.me/lesson/6842/KESAN-KESAN-PEMBUANGAN-SISA-DOMESTIK-DI-MALAYSIA copied!