Question & notes
Bentuk Muka Bumi Geografi PT3 Tingkatan 1
CHP Bentuk Muka Bumi dan Saliran
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami empat bentuk muka bumi di Malaysia, menentukan lokasi bentuk-bentuk muka bumi di Malaysia dan menerangkan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Diharapkan para pelajar dapat memanfaatkannya sebaik yang mungkin.
https://osem.me/lesson/6825 copied!