Question set
NEGARAKU GEMILANG Bahasa Melayu UPSR Darjah 4
CHP Potret Malaysia
What you will learn

Pelajar boleh menyebut dua identiti negara Malaysia. Pelajar juga boleh membezakan kata imbuhan yang betul atau salah yang digunakan dalam ayat Bahasa Melayu. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/6805/NEGARAKU-GEMILANG copied!