Question & notes
Pentadbiran Negeri-negeri Selat Sejarah PT3 Tingkatan 3
CHP Campur tangan dan penjajahan kuasa barat
What you will learn

Pelajar akan memahami pembentukan Negeri-negeri Selat yang terdiri daripada Singapura, Melaka dan Pulau Pinang yang memberi kepentingan tersendiri dalam penguasaan British di Tanah Melayu.
https://osem.me/lesson/6796/Pentadbiran-Negeri-negeri-Selat copied!