Question & notes
Petempatan di Malaysia Geografi PT3 Tingkatan 1
CHP Penduduk dan Petempatan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengetahui tentang jenis-jenis petempatan, pola petempatan serta dapat membezakan fungsi petempatan bandar dan luar bandar di Malaysia. Diharapkan anda semua dapat memanfaatkannya dengan sebaik yang mungkin.
https://osem.me/lesson/6779 copied!