Notes
TAYYAMUM Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 3
CHP Tayyamum
What you will learn

Nota yang diberikan adalah untuk membantu para pelajar lebih memahami tentang tayyamum.
https://osem.me/lesson/6754 copied!