Question & notes
Peta Lakar Geografi PT3 Tingkatan 1
CHP Kemahiran Geografi
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mempelajari dan memahami ciri-ciri peta lakar dan simbol-simbol dalam peta lakar. Simbol pandang darat fizikal dan budaya serta langkah-langkah melukis peta lakar juga di terangkan dengan jelas dan teliti. Diharapkan nota dan soalan ini dapat membantu pemahaman para pelajar.
https://osem.me/lesson/6751 copied!