Question & notes
Arah Geografi PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Para pelajar dapat mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan arah mata angin tepat dan mudah. Soalan latihan turut dibekalkan untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/6713/Arah copied!