What you will learn
Kata Adjektif adalah kata yang menerangkan sifat seseorang atau sesuatu. Dengan latihan ini para murid akan dapat memahirkan diri dengan kata adjektif dan mengenalpasti penggunaannya dalam ayat dan karangan.
Created by Cikgu Asiah Samsi
39 followers
24 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!