Question & notes
Aktiviti Matahari yang Memberi Kesan kepada Bumi Sains PT3 Tingkatan 3
CHP Cuaca angkasa lepas
What you will learn

Pelajar dapat memahami struktur dan fenomena yang berlaku di permukaan matahari serta kepentingan magnetosfera Bumi.
https://osem.me/lesson/6534/Aktiviti-Matahari-yang-Memberi-Kesan-kepada-Bumi copied!