What you will learn
Tajuk ini akan membincangkan cara menentukan wazan bagi setiap isim dan fi'il.
Created by Taufiq
223 followers
62 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!