Question & notes
Hubungan Makanan Antara Hidupan Sains UPSR Darjah 5
CHP Proses hidup haiwan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan memahami secara mendalam mengenai konsep rantai makanan dan juga siratan makanan. Pelajar akan dapat mengenal pasti perbezaan di antara haiwan karnivor, omnivor dan juga herbivor. Turut disertakan soalan kuiz untuk mengukuhkan kefahaman pelajar dalam subtopik ini. Selamat mencuba!
https://osem.me/lesson/6500/Hubungan-Makanan-Antara-Hidupan copied!