Notes
اسم المفعول Bahasa Arab SPM Tingkatan 5
CHP المشتق - اسم المفعول
What you will learn

Tajuk ini akan menerangkan pembentukan isim maf'ul bagi fi'il tiga huruf dan fi'il melebihi tiga huruf.
https://osem.me/lesson/6465/%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84 copied!