Question set
SKUAD PRIHATIN Bahasa Melayu UPSR Darjah 4
CHP Masyarakat Penyayang
What you will learn

Pelajar dapat menyatakan dua aktiviti yang boleh dilakukan oleh skuad prihatin. Pelajar juga boleh menyatakan kata imbuhan yang betul dalam ayat. Pelajar boleh mengenal pasti sama ada ayat yang diberikan betul atau salah mengikut konteks tatabahasa Bahasa Melayu. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/6351/SKUAD-PRIHATIN copied!