Notes
الاستثناء Bahasa Arab SPM Tingkatan 5
CHP الاستثناء
What you will learn

Tajuk ini akan menerangkan secara ringkas dan padat berkaitan istithna' yang membawa maksud pengecualian. Terdapat beberapa hukum i'rab yang berbeza mengikut kesesuaian ayat.
https://osem.me/lesson/6227/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1 copied!