Question & notes
TABURAN PENDUDUK DI MALAYSIA Geografi PT3 Tingkatan 1
CHP Penduduk dan Petempatan
What you will learn

Bahagian ini akan menjelaskan berkaitan taburan penduduk di Malaysia yang terdiri daripada tiga jenis taburan.
https://osem.me/lesson/6216/TABURAN-PENDUDUK-DI-MALAYSIA copied!