What you will learn
Subtopik ini membantu pelajar memahami secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis dan respirasi. Selain itu, kegunaan karbon dioksida dan oksigen yang dibebaskan serta perbezaan antara fotosintesis dan respirasi turut dibincangkan. Disertakan soalan kuiz berorientasikan peperiksaan yang mencabar kefahaman pelajar mengenai topik ini. Selamat mencuba!
Created by Mrs. Hasna binti Hamzah
1062 followers
305 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!