What you will learn
Tajuk ini menerangkan secara ringkas kepada pelajar tentang kata bantu dan menggunakannya dalam konteks yang betul. Soalan pengukuhan juga di sediakan bagi menambahkan lagi pemahaman pelajar. Selamat belajar.
Created by mohd azri ahmad
228 followers
23 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!