Question & notes
Geometri Koordinat: Jarak di antara dua titik Matematik Tambahan SPM Tingkatan 4
CHP Geometri koordinat
What you will learn

Topik Geometri Koordinat mempunyai banyak rumus yang perlu diketahui oleh para pelajar. Antara formula yang perlu diketahui ialah mengenai jarak di antara dua titik. Tajuk ini akan mudah sekiranya pelajar tahu hendak menggunakan formula yang sesuai. Set ini akan membincangkan 3 subtopik dalam Geometri Koordinat.
https://osem.me/lesson/5978/Geometri-Koordinat:-Jarak-di-antara-dua-titik copied!