Question set
SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN Bahasa Melayu UPSR Darjah 4
CHP Sentiasa Selamat
What you will learn

Pelajar dapat menyatakan dua langkah keselamatan di jalan raya dan langkah-langkah keselamatan diri apabila keluar rumah.

Pelajar boleh menyatakan ayat penyata sama ada betul atau salah dari segi ejaan dan tatabahasa ayat.
Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar berkaitan tajuk sediakan payung sebelum hujan.
https://osem.me/lesson/5932/SEDIAKAN-PAYUNG-SEBELUM-HUJAN copied!