Question & notes
الأسماء الخمسة Bahasa Arab SPM Tingkatan 5
CHP الأسماء الخمسة
What you will learn

Tajuk ini akan menjelaskan tentang al-asma' al-khamsah. Al-asma' al-khamsah merupakan kata nama yang lima iaitu أبو - أخو - فو - ذو - حمو
https://osem.me/lesson/5801/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9 copied!