Question & notes
Sistem Pembiakan Manusia Sains PT3 Tingkatan 1
CHP Pembiakan
What you will learn

Manusia membiak melalui pembiakan seks. Sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Diharap, murid dapat mengenal pasti struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan serta dapat mengetahui perubahan fizikal yang berlaku semasa akil baligh.
https://osem.me/lesson/5769/Sistem-Pembiakan-Manusia copied!