Question set
Sumber Sejarah Sejarah PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Dalam topik ini, dapat menguji pemahaman pelajar tentang sumber sejarah. Selain ini, topik ini akan mendedahkan sumber-sumber sejarah yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, dengan adanya nota ini dapat membantu pelajar lebih memahami sumber-sumber sejarah yang terdapat di Malaysia
https://osem.me/lesson/5648/Sumber-Sejarah copied!