Question & notes
Indahnya Menuntut Ilmu Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 2
CHP Indahnya Menuntut Ilmu
What you will learn

Selepas mempelajari nota ini, pelajar dapat mempelajari peringkat-peringkat pembelajaran, cerita Aswad kembara berbasikal dan pelbagai jenis kata adjektif. Seperti, kata adjektif sifatan atau keadaan, kata adjektif ukuran, kata adjektif jarak dan kata adjektif pancaindera
https://osem.me/lesson/5639/Indahnya-Menuntut-Ilmu copied!