Question & notes
Mikroorganisma Sains UPSR Darjah 6
CHP Mikroorganisma
What you will learn

Mikroorganisma adalah hidupan seni yang terdapat di alam semesta. Setiap mikroorganisma menjalankan proses hidup yang berbeza. Terdapat mikroorganisma yang memberi kebaikan dan juga mengundang keburukan kepada hidupan. Semoga murid mendapat manafaat selepas mempelajari tajuk ini.
https://osem.me/lesson/5632/Mikroorganisma copied!