Question & notes
KATA GANTI NAMA SINGKAT, TUNJUK, TEMPAT DAN TAK TENTU Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 3
CHP Aspek tatabahasa
What you will learn

Kata ganti nama singkat, tunjuk, tempat dan tak tentu merupakan tatabahasa dalam aspek penggolongan kata. Pembelajaran ini penting supaya pelajar dapat membina ayat dengan baik.
https://osem.me/lesson/5520/KATA-GANTI-NAMA-SINGKAT,-TUNJUK,-TEMPAT-DAN-TAK-TENTU copied!