Question set
PECAHAN Matematik UPSR Darjah 1
CHP Pecahan
What you will learn

Pecahan (Bahasa Inggeris: fraction daripada Bahasa Latin fractus, "dipecahkan") ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda.
https://osem.me/lesson/5382/PECAHAN copied!