Question set
Menuju Ke Arah UPSR : Kata Ganda Bahasa Melayu UPSR Darjah 6
What you will learn

Kata ganda ialah perkataan yang diulang atau digandakan, sama ada sebahagian atau seluruhnya. Kata ganda mesti disertai oleh tanda sempang di tengahnya.
https://osem.me/lesson/5365/Menuju-Ke-Arah-UPSR-:-Kata-Ganda copied!