What you will learn
Kata ganda ialah perkataan yang diulang atau digandakan, sama ada sebahagian atau seluruhnya. Kata ganda mesti disertai oleh tanda sempang di tengahnya.
Created by CIKGU NORAZWA
1009 followers
132 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!