Notes
Algoritma Asas Sains Komputer PT3 Tingkatan 1
CHP Algoritma
What you will learn

Di dalam topik ini pelajar akan mempelajari berkaitan dengan pembangunan algoritma, pseudokod dan carta alir ang melibatkan struktur kawalan pilihan, pseudokod dan carta alir yang melibatkan struktur kawalan ulangan, pengesanan ralat yang terdapat dalam pseudokod dan carta alir, serta peghasilan pseudokod dan carta alir bagi algoritma yang melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan.
https://osem.me/lesson/5331/Algoritma copied!