What you will learn
Pada kali ini pelajar diuji kefahaman tentang topik Mengenali Tamadun. Soalan- soalan yang dibuat menjurus kepada soalan PT3.
Created by Cikgu Yohana
946 followers
246 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!