Question & notes
Asas teknologi Sains UPSR Darjah 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mempelajari cara membina set binaan berfungsi serta mengenal komponen-komponen asas.
https://osem.me/lesson/5249/Asas-teknologi copied!