Question set
PEMAHAMAN (4) Bahasa Melayu UPSR Darjah 5
CHP Standard kandungan dan standard pembelajaran kemahiran membaca
What you will learn

Pelajar dapat menyatakan ayat yang betul dan boleh membezakan pelbagai jenis kata dalam ayat Bahasa Melayu. Soalan dalam latihan ini merupakan soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar berkaitan jenis-jenis ayat dalam Bahasa Melayu.
https://osem.me/lesson/5209/PEMAHAMAN-(4) copied!