Question & notes
Sifat sama’ Allah Pendidikan Islam UPSR Darjah 1
What you will learn

Di akhir topik ini pelajar dapat memahami maksud sifat sama', mengetahui dalil naqli dan akli serta dapat menyatakan kesan menyakini sifat sama' dalam kehidupan seharian.
https://osem.me/lesson/5066 copied!