Question & notes
Jenis- Jenis Data Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 5
CHP Memahami data dan maklumat
What you will learn

Di akhir pembelajaran murid dapat menyatakan jenis-jenis data dalam pangkalan data.
https://osem.me/lesson/4980 copied!