Question & notes
Kata Terbitan Awalan beR-, meN- dan peN- Bahasa Melayu UPSR Darjah 3
CHP Standard kandungan dan standard pembelajaran aspek tatabahasa
What you will learn

Murid akan dapat memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-, meN, dan peN dengan betul mengikut konteks.
https://osem.me/lesson/4961/Kata-Terbitan-Awalan-beR-,-meN--dan-peN- copied!