Question & notes
PENGENALAN KEPADA PENYIASATAN SAINTIFIK Sains PT3 Tingkatan 1
CHP Pengenalan kepada penyiasatan saintifik
What you will learn

Pelajar diberikan nota ringkas tentang pengendalian alat radas, simbol-simbol dalam makmal sains dan lain- lain lagi. Selain itu soalan yang menjurus kepada PT3 juga didedahkan.
https://osem.me/lesson/4960/PENGENALAN-KEPADA-PENYIASATAN-SAINTIFIK copied!