Notes
NIABAH DALAM HAJI Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 4
What you will learn

Sesi ini akan menerangkan tentang pengertian niabah dalam haji, hukum niabah dalam haji, hukum upah niabah haji, syarat niabah haji dan hikmah niabah dalam ibadat haji.
https://osem.me/lesson/4957/NIABAH-DALAM-HAJI copied!