Question & notes
Pengurusan data Matematik UPSR Darjah 3
CHP Pengurusan data
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat cara menyusun data serta mengenali carta pai.
https://osem.me/lesson/4865/Pengurusan-data copied!