What you will learn
Penjodoh bilangan digunakan di depan kata nama untuk menguatkan aspek bilangan. Ia berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda, tempat, hal, perkara dan manusia. Latihan ini akan mengembangkan serta menguatkan lagi kefahaman anda terhadap penggunaan penjodoh bilangan.
Created by Johari Tawang
222 followers
293 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!