Question set
Penjodoh Bilangan - Latihan 3 Bahasa Melayu UPSR Darjah 6
What you will learn

Penjodoh bilangan digunakan di depan kata nama untuk menguatkan aspek bilangan. Ia berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda, tempat, hal, perkara dan manusia.
Latihan ini akan mengembangkan serta menguatkan lagi kefahaman anda terhadap penggunaan penjodoh bilangan.
https://osem.me/lesson/4616/Penjodoh-Bilangan----Latihan-3 copied!