Question & notes
Adab dengan tetamu Adab (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 3
CHP Adab melayan tetamu
What you will learn

Melalui pembelajaran ini murid dapat menyatakan pengertian tetamu, menyatakan adab melayan tetamu sentiasa memuliakan tetamu, menjelaskan faedah melayan tetamu dan menjelaskan akibat tidak melayan tetamu serta dapat menawab soalan latihan dengan baik.
https://osem.me/lesson/4613 copied!