Question & notes
ADAB BERMAIN Adab (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini murid dapat menyatakan adab sebelum, semasa dan selepas bermain, menyenaraikan hikmah adab ketika bermain dan menjelaskan larangan-larangan ketika bermain serta dapat menjawab latihan dengan baik.
https://osem.me/lesson/4492 copied!