Question & notes
ABAD BERJALAN Adab (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini murid dapat menyatakan adab-adab ketika berjalan, membezakan cara berjalan yang beradab dengan yang tidak beradab dan menyatakan faedah beradab ketika berjalan serta dapat menjawab seolan latihan dengan baik.
https://osem.me/lesson/4437 copied!