What you will learn
Pelajar dapat mengetahui jenis dan ciri-ciri barang yang terdapat di dunia ekonomi. 3 jenis barang ialah barang awam,barang percuma dan barang ekonomi.
Created by Ng1234
59 followers
26 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!