What you will learn
Melalui pembelajaran ini, para pelajar akan mempelajari cara-cara yang betul untuk bertayammum, hukum bertayammum, serta rukun tayammum. Selain itu, para pelajar juga dapat mempelajari perkara yang membatalkan tayammum.
Created by Cikgu Yohana
917 followers
246 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!